ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی میزان صحت و ثبت به موقع اطلاعات ارسال نشده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت

Year: 1397
COI: NCMIMED02_030
Language: PersianView: 680
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

رضا عباسی - دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
رضا خواجویی - دانشیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، موسسه آینده پژوهی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
مقدمه میرزایی - استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

Abstract:

مقدمه:اطلاعات مراقبت سلامت درست، به موقع و دردسترس، نقش اساسی در برنامه ریزی برای رشد، پیشرفت و حمایت از خدمات سلامت دارد. نظارت و بهبود کیفیت این اطلاعات، به درک وضعیت اطلاعات جمع آوری شده در پرونده الکترونیک سلامت کمک می کند. یکی از موانع موجود در تبادل اطلاعات میان سیستم های اطلاعات بیمارستانی و سامانه پرونده الکترونیک- سلامت (سپاس)، عدم ثبت صحیح و به موقع آنها می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان صحت و ثبت به موقع اطلاعات موجود در پرونده های الکترونیک بیمارستانی است که ارسال اطلاعات آنها به سپاس ناموفق بوده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی در سه ماه اول سال 1395 بر روی 882 پرونده ارسال نشده از سه سیستم اطلاعات بیمارستانی (پیوند داده، تیراژه و رهاورد رایانه) به سپاس انجام شد. ابزار جمع آوری داده در این مطالعه، چک لیست ایجاد شده با 33 عنصر اطلاعاتی دموگرافیک و بالینی ارسالی از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به سپاس بود. به منظور محاسبه فراوانی ثبت صحیح و به موقع عناصر اطلاعاتی در سیستم های اطلاعات بیمارستانی مورد بررسی، از نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: عناصر اطلاعاتی مانند توضیح شغل، کد پستی، نام خانوادگی پدر بیمار، تاریخ تشخیص، زمان تشخیص، میزان شدت تشخیص، وضعیت تشخیص، محلفوت و بخشی که بیمار در آنجا فوت شده است، از جمله عناصر اطلاعاتی هستند که براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، باید از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به سپاس ارسال شوند. این عناصر اطلاعاتی جزو مجموعه حداقل داده های هیچ کدام از سیستم های اطلاعات بیمارستانی فوق، نبودند. بنابراین از 33 عنصر اطلاعاتی موردنیاز سپاس، 24 مورد باقیمانده بررسی گردیدند. در مجموع در این مطالعه 16994 عنصر اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی میزان ثبت صحیح و به موقع عناصر اطلاعاتی بررسی شده در این سیستم ها 97 % و 87 / 99 % محاسبه شد. بیشترین میزان ثبت نادرست عناصر اطلاعاتی مربوط به شماره شناسنامه n=162 کد ملی n=113 نشانی کامل محل سکونت بیمار n=89 محل زندگی بیمار n=32 تشخیص نهایی بیماری و شماره تلفن منزل بیمار n=18 میزان تحصیلات n=16 محل صدور شناسنامه، شغل بیمار n=15 شماره تلفن همراه n=6 نام خانوادگی n=5 ملیت n=4 وضعیت تاهل، تاریخ تولد n=3 نام و جنسیت بیمارn=1 بود. بیشترین میزان عدم ثبت بهموقع عناصر اطلاعاتی نیز مربوط به تشخیص نهایی n=20 و علت فوت n=3 بود. تقریبا 50% n =253 فیلدهای عناصر اطلاعاتی نادرست، با عدد صفر پر شده بود. ثبت برخی از عناصر اطلاعاتی همراه با غلط املایی n=13 و کاراکترهای کمتر یا بیشتر n=32 توسط کاربران بود. نتیجه گیری:ثبت صحیح و به موقع اطلاعات فقط به سیستم های اطلاعاتی مربوط نمی شود. این مطالعه موارد زیادی از نقض صحت و به موقع بودن اطلاعات ارسالی به سپاس را شناسایی کرد. بررسی نتایج نشان داد که اکثر این موارد مربوط به عدم دقت و سهل انگاری کاربران بوده است. استفاده از روش هایی مانند آموزش و توجیه کاربران نسبت به ثبت صحیح و به موقع اطلاعات، طراحی سیستم ها به منظور ارایه بازخورد مناسب هنگام ورود داده های نادرست، یکپارچگی سیستم های اطلاعات بیمارستانی با سیستم های اطلاعاتی مراکز دیگر مانند سازمان بیمه و یا ثبت احوال، استفاده از فناوری های نوین مانند کد شناسایی سلامت یکسان ( UHID ) با استفاده از مشخصات بیومتریک بیماران، میتوانند تا حدود زیادی به بهبود ثبت صحیح و به موقع اطلاعات موجود در سیست مهای اطلاعاتی کمک نمایند.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is NCMIMED02_030. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/812327/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
عباسی، رضا و خواجویی، رضا و میرزایی، مقدمه،1397،بررسی میزان صحت و ثبت به موقع اطلاعات ارسال نشده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت،The 2nd Medical Informatics Conference and the 7th Electronic Health Conference and ICT Applications in Iranian Medicine،Tehran،https://civilica.com/doc/812327

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 1,410
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support