ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه اثربخشی استفاده از تلگرام و پیامک بر افزایش آگاهی و سواد سلامت دانشجویان

Year: 1397
COI: NCMIMED02_064
Language: PersianView: 221
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

نازنین جنتی - دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
گلناز هجری - دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
پرتو محمدی - دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
رضا خواجویی - دانشیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران،

Abstract:

مقدمه:سواد سلامت، ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی در راستای تصمیم گیری مناسب تعریف می شود. با وجود گسترش استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از قبیل شبکه های مجازی و امکانات تلفن موبایل برای ارتقای سواد سلامت، هنوز اثربخشی هر کدام از این روش ها به قدر کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش با دو روش شبکه مجازی تلگرام و پیامک بر افزایش آگاهی و سواد سلامت دانشجویان انجام شد. روش بررسی: مطالعه نیمه تجربی با 54 دانشجوی فن آوری اطلاعات سلامت در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1396 - 1397 انجام شد. دانشجویان به صورت سرشماری انتخاب و در قالب دو گروه از طریق کانال تلگرام و پیامک به مدت دو ماه آموزش دیدند. برای سنجش سواد سلامت شرکت کنندگان از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. سوالات در 7 گروه تغذیه، سلامت روان، سلامت جنسی، دهان و دندان، انواع داروها، انواع بیماری ها و سلامت عمومی دسته بندی شدند. روایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 90 % تعیین گردید. سواد سلامت شرکت کنندگان در دو مرحله قبل و 2 ماه بعد از مداخله آموزشی سنجیده شد. پیامک های ارسالی حاوی متنهای آموزشی خلاصه و پیام های ارسالی در کانال تلگرام شامل: متن، تصویر، فیلم بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی، تی مستقل و زوج تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: شرکت کنندگان گروه تلگرام 27 دانشجو ( 11 پسر و 16 دختر) با میانگین سن 21 سال بود. شرکت کنندگان گروه پیامک 27 دانشجو (8 پسر و 19 دختر) با میانگین سن 23 سال بود. نتایج نشان داد در ابتدا آگاهی و دانش سلامت در دو گروه تفاوتمعناداری نداشت ( P> 0.05 ). نتایج افزایش معناداری در میانگین نمره آگاهی و دانش سلامت گروه تلگرام نسبت به گروه پیامک در تمام حیطه های پرسشنامه را نشان داد. نتیجه گیری:با توجه به افزایش روزافزون استفاده از شبکه های مجازی استفاده از این بستر برای آموزش میتواند مفید باشد. در این شبکه ها با توجه به پشتیبانی از انواع داده ها مانند: متن، تصویر، فیلم و صدا آموزش به صورت موثرتر اتجام می شود. لذا پیشنهاد می شود در برنامه های آموزش سلامت از شبکه های مجازی به عنوان ابزای مناسب استفاده شود.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is NCMIMED02_064. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/812361/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
جنتی، نازنین و هجری، گلناز و محمدی، پرتو و خواجویی، رضا،1397،مقایسه اثربخشی استفاده از تلگرام و پیامک بر افزایش آگاهی و سواد سلامت دانشجویان،The 2nd Medical Informatics Conference and the 7th Electronic Health Conference and ICT Applications in Iranian Medicine،Tehran،https://civilica.com/doc/812361

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 2,030
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support