تفسیر خام منحنی های سونداژ الکتریکی با استفاده از روش منحنی گرادیان

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,587

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC01_101

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1384

Abstract:

امروزه اغلب، تفسیر منحنی های سونداژ الکتریکی توسط نرم افزارهایی از قبیل RESIXو یا VES و غیره انجام می شود. انجام اینگونه تفسیرها مستلزم این است که، مفسر در ابتدای کار یک مدل اولیه را به نرم افزار بدهد. این مدل باید دقیق و حتی المقدور برابر مدل واقعی زمین شناسی تحت الارض منطقه مورد اندازه گیری باشد . بنابراین، تعیین این مدل معمولا کار ساده ای نمی باشد. مفسر برای تعیین این مدل می تواند از دو روش مختلف استفاده نماید . روش اول این ا ست که مفسر تنها با نگاه گردن به روند تغییرات منحنی صحرائی، مدل مذکور را حدس بزند . مسلم است که توسط این روش، مدل مذکور با خطای زیادی حدس زده می شود. روش دوم، روش تطبیق منحنی صحرائی با منحنی های استاندارد (سر منحنی ها ) می باشد . روش اخیرالذکر نسبت به روش اول دارای خطای کمتری می باشد ولی روشی وقتگیر و خسته کننده می باشد. نویسنده این مقاله سعی نموده است که در این تحقیق یک روش سومی را ارائه دهد که ضمن اینکه ضخامت هر لایه در زیر سطح زمین بطور نسبتاً دقیق محاسبه می گردد، کاربرد آن سریع و آسان نیز می باشد. اساس کار این روش بر دو اصل مشروحه زیر استوار می باشد: اصل اول این است که در سونداژهای الکتریکی که با آرایش ونر برداشت می شوند، عمق اکتشاف، برابر فاصله الکترودی آرایش مربوطه می باشد. اصل دوم این است که، طول هر نقطه عطف در روی منحنی صحرائی ( اندازه گیری شده توسط آرایش ونر )، برابر است با عمق فصل مشترک دو لایه متوالی در زیر سطح زمین مورد اندازه گیری. یا بعبارت دیگر، توسط مشتق گرفتن از منحنی صحرائی مذکور، یک منحنی جدید بدست می آید که فواصل بین نقاط ماکزیمم و مینیمم متوالی در روی آن، به ترتیب ضخامت لایه های متوالی را در زیر سطح زمین مورد اندازه گیری، به ما می دهد.

Authors

ایرج پیروز

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود.