رابطه بین کمال گرایی و سازگاری فردی اجتماعی با فراشناخت در دانش آموزان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 606

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO05_227

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد (صفیر، 2003). کمال گرایی ازجمله مواردی است که با سلامت روانی افراد سرکار دارد و می تواند منشا آسیب های فراوان شود. کمال گرایی یک سازه شخصیتی است و با ویژگی هایی هم چون تلاش برای کامل و بی نقص بودن و تعیین معیارهای بسیار افراطی در عملکرد همراه با گرایش به ارزیابی انتقادی رفتار مشخص می شود. کمال گرایی گرایی بهنجار به عنوان تلاش برای استانداردهای معقول و واقعی که باعث احساس رضایت از خود و افزودن عزت نفس می گردد تعریف شده است؛ رویکرد دیگر برای تعریف و اندازه گیری کمال گرایی به وسیله ی هویت و فلت (1991) پایه گذاری شد. کمال گرایی از سه بعد جداگانه تشکیل شده است. لذا هدف از این مطالعه نقش فراشناخت اطلاعات و کمالگرایی در آموزش و پرورش می باشد. در این مقاله سعی شده است به نقش رابطه کمال گرایی وفراشناخت در دانش آموزان پرداخته شود. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی است. مواد پژوهش شامل: کلیه منابع )کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها( مرتبط با موضوع مورد بررسی می باشد. در نتیجه کمالگرایی و فراشناخت را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار داد.

Authors

محمدمهدی رجبی

سازمان آموزش و پرورش استان زنجان آموزگار رسمی مقطع ابتدایی

امیر محمدی

سازمان آموزش و پرورش استان زنجان آموزگار رسمی مقطع ابتدایی