شبیه سازی خشک کن دوفازی هوا- نمک به روش دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی پارامترهای سرعت و فشار دینامیکی برای فازها با اجرای Fluent

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 623

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMAES01_054

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

در فرآیند تبخیر سطحی سرعت جریان، دمای سیال عبوری و سطح تبادل حرارت عواملی تعیین کننده در سرعت و کیفیت رطوبت زدایی هستند . در حقیقت خشک کن های بستر سیال برای خشک کردن مواد غذایی گرانوله و سبک مانند نمک، شکر، پودر شیر، نخودفرنگی و قطعات کوچک مواد غذایی مناسب هستند.در پژوهش حاضر به کمک شبیه سازی، سرعتهای مختلف هوای ورودی به خشک کن دو فازی هوا-نمک مورد بررسی قرار گرفته و در سرعت اپتیمم، مطالعات بر روی فشار دینامیکی و موقعیت سیال نمک و هوا در خشک کن انجام گرفته است. شبکه طراحی شده با gambit و مطالعه به کمک نرم افزار fluent از کاربردیترین نرم افزارهای CFD انجام شد. در شبیه سازی از مدل چند فازی اویلر استفاده شده به نحویی که فازهای گاز و جامد به طور پیوسته با یکدیگر به صورت نفوذ و برخوردهای متقابل در دامنه محاسباتی در ارتباط هستند. نتایج نشان میدهد نمک در حالتی که سرعت هوای ورودی 6 m/s است، به طور کامل در خشک کن پخش شده و بدون سرریز به صورت سیالی درامده است. برآیندهای فشار دینامیکی- موقعیت، سرعت- موقعیت و فشار دینامیکی- زمان برای هوا و نمک در خشککن بررسی شده و نتایج تفسیر شده است.

Keywords:

Authors

الهام طباخی

کارشناسی ارشد مهندسی فرایند، دانشگاه تبریز

مسعود بایزیدی

دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه

احمد اعتمادی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

هادی رستمعلی

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه