تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر فلزات سنگین خاک و عملکرد گیاهان

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

734

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSE01_180

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

افزایش میزان تولید گیاهان به روشهای مختلف مورد توجه کشاورزان میباشد. یکی از این روشها استفاده از نانوذرات مخصوصا نانوذرات دیاکسید تیتانیوم در علوم کشاورزی است. تیتانیوم دارای اثرات سودمندی بر رشد، فیزیولوژی و فعالیتهای متابولیسمی گیاهان است. این عنصر میتواند جذب سایر عناصر غذایی از جمله نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و روی را توسط گیاهان بهبود بخشد. تیتانیوم دارای سه شکل بلوری آناتاز، روتیل و بروکیت است، که فرم بلوری آناتاز به علت اندازه ریز و سطح ویژه بیشتر، توانایی بیشتری برای جذب فلزات سنگین از خاک دارد. این نانوذرات میتوانند جوانه زنی، رشد، فتوسنتز و تولید زیست توده گیاهان را در شرایط تنش فلزات سنگین افزایش دهند. از مزیتهای مهم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم جذب بیشتر شبه فلز آرسنیک از خاک است و دیگری آسان بودن روش ساخت این نانوذرات است. نانوذرات دیاکسید تیتانیوم نسبت به سایر نانوذرات سمیت کمتری برای گیاهان دارد. این نانوذرات از شناخته شده ترین، هم چنین از نانو موادی هستند که تحقیقات بسیاری روی آنها انجام شده است ولی با این حال گزارشات ضد و نقیضی از اثرات این نانو مواد بر روی گیاهان گزارش شده است. شواهد نشان میدهد که این نانوذرات در غلظت های کم دارای اثرات مثبتی روی گیاهان هستند ولی در غلظتهای زیاد اثرات زیانباری بر گیاهان دارند. همچنان اثر آن بر بسیاری از گیاهان در شرایط مختلف و به دنبال آن بر جنبه های فیزیولوژیک گیاهان، مجهول است.

Authors

نادرخادم مقدم ایگده لو
نادر خادم مقدم ایگده لو

دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.

احمدگلچین
احمد گلچین

استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.