بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر متحرک محوری با در نظر گرفتن دو چاه غیر خطی انرژی مجزا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 366

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_163

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

در این مقاله به بررسی ارتعا شات تیر دارای سرعت محوری متصل به چاه غیرخطی انرژی پرداخته شده است. که هر چه سرعت حرکت بیشتر باشد ارتعاشات عرضی تیر نیز بیشتر می شود. برای کنترل این ارتعاشات از چاه غیر خطی انرژی استفاده می شود. تحقیق های انجام شده از قبل نشان داده است که استفاده از یک چاه غیر خطی انرژی دامنه ی ارتعاشات را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. به همین منظور، در این تحقیق در چاه غیر خطی انرژی مجزا از هم بر روی یک تیر متحرک محوری نصب شده است با مقایسه ی نتایج به دست آمده تیر دارای دو چاه غیر خطی انرژی و نیز تیر بدون اتصال چاه غیر خطی انرژی به نقش موثر آن در جذب ارتعاش پی برد. معادلات حرکت سیستم با استفاده از اصل همیلتون توسعه یافته استخراج شده است و با به کار گیری روش گالرکین گسسته سازی شده است. نمودارهای پاسخ تیر و چاههای غیر خطی انرژی در سرعت های مختلف به دست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است. برای صحه سنجی و مقایسه ی نتایج حاصله از دستور ( ODE) متلب استفاده شده است که نتایج حاصله نشان می دهد که مقدار جذب انرژی چاههای غیرخطی در فواصل مختلف از هم متفاوت است.

Keywords:

Authors

سیده اشرف تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود،

امیر جلالی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود