ارتعاشات غیر خطی سه بعدی لوله های یکسر گیردار حامل جریان با درنظر گرفتن اثرات انبساط طولی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 491

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_165

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

در این مقاله به تحلیل ارتعاشات غیر خطی سه بعدی یک لوله یکسر گیردار حامل جریان و با در نظر گرفتن اثرات انبساط طولی آن پرداخته شده است. بدین منظور، لوله با استفاده از تیوری تیر اویلر برنولی و اثرات جریان سیال بصورت یک نیروی گسترده شامل نیروی های اینرسی، کریولیس و گریز از مرکز سیال مدل شده است. معادلات کوپل شده محوری-عر ضی-عر ضی حاکم با استفاده از اصل همیلتون توسعه یافته استخراج و در ادامه با استفاده از روش گلر کین جدا سازی شده اند. پاسخ زمانی معادلات حاکم با استفاده از الگوریتم عددی آدامز بدست آمده و اثرات پارامتر جریان و سرعت فوق بحرانی سیال بر رفتار ارتعاشات غیر خطی با دامنه محدود مورد مطالعه قرار گرفته است.

Keywords:

دینامیک سه بعدی , ارتعاشات غیر خطی , انبساط طولی لوله , لوله یکسر گیردار حامل جریان , ارتعاشات با دامنه محدود

Authors

عبدالرضا عسکریان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان، دانشکده مهندسی مکانیک

حسن حدادپور

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضاء