بررسی ترک به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 629

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME02_055

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

با توجه به آنکه وجود ترک در سازه سبب کاهش سختی آن میشود، از این رو در مدلسازی عددی یک سازه ترکدار باید اثر ترک را به شیوه مناسبی اعمال نمود. در این مقاله، با بهره گیری از مفاهیم مکانیک شکست و استفاده از روش المان کوادراتور دیفرانسیلی، صفحه ترکدار مدلسازی میشود. از طرفی، با در نظر گرفتن تکینگی تنش و کرنش در نوک ترک، از المان ویژه هشت گره ای اطراف نوک ترک که توانایی شبیه سازی رفتار تکینه در نوک ترک را دارند، استفاده میگردد. به منظور بررسی کارایی و دقت روش ارایه شده و مقایسه آن با روشهای عددی دیگر از ضریب شدت تنش استفاده شده است.

Keywords:

Authors

شیرین بهادری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

شاپور مرادی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

لاله فتاحی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز