رابطه کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مشتریان سودآور نقش میانجی رضایت مشتریان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 628

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMCE01_223

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

بانکداری و خدمات مالی بخش مهمی از صنعت خدمات به حساب می آید. محیط بسیار رقابتی و به سرعت در حال تغییری که بانکها مجبور به فعالیت در آن هستند آنها را به سوی تجدیدنظر در نگرش شان بهسوی رضایت مشتری و بهینه سازی کیفیت خدمات سوق میدهد. بر این اساس در این پژوهش رابطه بین کیفیت خدمات بر نیات مشتری و نقش واسطه گری رضایت مشتری در میان مشتریان سودآور با مروری بر مطالعات پیشین مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که بین این متغیرها رابطه نزدیکی وجود دارد.

Authors

محمود یحیی زاده فر

استاد دانشگاه مازندران بابلسر

ابوالقاسم اثنی عشری

دانشیار دانشگاه پیام نور بابل

فاطمه عابدی فیروزجا

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل