CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری (مطالعه موردی: شهروندان شهر تنکابن)

عنوان مقاله: ارزیابی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری (مطالعه موردی: شهروندان شهر تنکابن)
شناسه (COI) مقاله: JR_RNM-3-34_005
منتشر شده در شماره 34 دوره 3 فصل مهر در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

مازیار ابراهیمی - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
آمنه حقزاد - استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

خلاصه مقاله:
آگاهی شهروندان از قوانین شهری و تنظیم رابطه بین شهروندان با مدیران شهری در آفرینش شهری ایمن و زیست پذیر و نیز آگاهی شهروندان از حقوق شهروندان و حقی که ارگان های ذیربط نسبت به شهروندان یک شهر برعهده دارند در مشارکت و همیاری مردم و حس تعلق نسبت به مسایل شهر و محیط زندگی شان، برای داشتن شهری منظم، قانونمند و ایده آل جهت زندگی بسیار حایز اهمیت می باشد بطوریکه بسیاری از مشکلات شهری کشور ناشی از کمبود آگاهی و روند نادرست آگاه سازی شهروندان از حقوق شهروندی است هدف اصلی از این پزو هش بررسی میزان آگاهی شهروندان شهر تنکابن از حقوق و قوانین شهری می باشد هدف پژوهش کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش تحلیل پیمایشی است و گردآوری اطلاعات نیز تلفیقی از روش های اسنادی و میدانی می باشد. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال شهر تنکابن انتخاب شدند که طبق فرمول کوکران تعداد 381 نمونه گزینش شد و پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ رقم 853 درصد بدست آمد که حاکی از پایایی بالای سوالات پرسشنامه می باشد پس از جمع آوری داده ها، توسط نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای اسکویر، تای سی کندال و d سامرز نتایج تجزیه و تحلیل شد که مشخص شد میزان آگاهی شهروندان با سن آنان ارتباط معناداری دارد و سطح تحصیلات نیز بر میزان آگاهی تاثیر مثبتی دارد، اما ارتباط بین جنسیت با میزان آ گاهی مشهود نیست.

کلمات کلیدی:
آگاهی عمومی، حقوق شهروندی، قوانین شهری، شهروندان، شهر تنکابن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/820585/