قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 389

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-48-2_002

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1397

Abstract:

تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ایخود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری ازاندیشمدان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهاماتتروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکابآن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع ست. در این مقاله تلاش کردهایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم. زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.

Authors

سیدباقر میرعباسی

اعتاد دانشاد حقوق و فلوم عیاعی دانشگاه تهران

مجید کورکی نژادقرایی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران