پایش سلامت سازه های مجهز به جداگر لرزه ای تحت تاثیر مقادیر مختلف نویز

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

568

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF01_017

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

کنترل و بررسی مداوم سلامت یک سازه به منظور جلوگیری از رخ دادن فجایع، از یک سو وگسترش سیستم های جداگر لرزه ای در سال های اخیر از سوی دیگر، پایش سلامت سازه های جداسازی شده را مورد توجه قرار داده است. در این مقاله پایش سلامت و تشخیص خرابی در یک قاب بتنی دو بعدی مجهز به جداگر الاستومریک با استفاده از شاخص خسارت به دست آمده از تابع پاسخ فرکانسی و تحت تاثیر مقادیر مختلف نویز اعمالی به داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور کاهش حجم داده های تابع پاسخ فرکانسی از روش تحلیل دوبعدی مولفه های اساسی استفاده شده است. شاخص های خسارت به دست آمده در یک پایگاه داده ذخیره می شوند و از این پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی مکان ومیزان خرابی در یک سازه با آسیب نامشخص استفاده می شود.

Keywords:

پایش سلامت سازه ای , جدداگر لدرزه ای , تابع پاسخ فرکانسی , شاخص خسارت , روش تحلیل دوبعدی مولفه های اساسی , نویز

Authors

فرامرزخوشنودیان
فرامرز خوشنودیان

هییت علمی و استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

نیلوفرالیاسی
نیلوفر الیاسی

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران