شناسایی اختلال کم توجهی و بیش فعالی در مدارس

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 500

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCONF01_491

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

یکی از شایع ترین اختلالات روانی دوران کودکی اختلال کم توجهی وبیش فعالی ( ADHD ) می باشد که ظهور آن از زمانی است که کودکان وارد مدرسه می شوند و نیاز به توجه و تمرکز دارند و به این دلیل که این کودکان در توجه و تمرکز مشکل دارند، در این مرحله این اختلالات و اختلالات همراه ظهور پیدا می کنند که از اختلالات همراه کم توجهی و بیش فعالی می توان به مواردی هم چون : اختلال سلوک (CD)، اختلالات رفتاری، اختلال سوء مصرف مواد، اختلال افسردگی و اضطراب و ... اشاره نمود. در این میان عدم آگاهی و درک معلمین و والدین از این اختلالات باعث می شود به جای درمان و پیشگیری، با رفتارهای نامناسب خود، باعث تشدید این اختلالات گردند. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی اختلال کم توجهی و بیش فعالی در مدارس می باشد و روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت توصیفی مروری می باشد که باتوجه به عنوان مقاله از دو روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. از یافته های این پژوهش می توان به مواردی هم چون آموزش و شناسایی اختلال کم توجهی و بیش فعالی به والدین و معلمین می تواند موجب درمان به موقع و پیشگیری از پیشرفت این اختلال و اختلالات همراه در بزرگسال، اشاره نمود.

Keywords:

اختلال کم توجهی , اختلال بیش فعالی , کم توجهی و بیش فعالی در مدارس

Authors

سارا یدالهی

گروه علوم انسانی، روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران