بایسته های تربیت شهروندی و تاثیر ان بر نظم اجتماعی دانش آموزان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 591

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCONF01_524

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

زمینه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی بایسته های تربیت شهروندی در نظم اجتماعی دانش آموزان می باشد. برخی شهروندی را نوعی قرارداد اجتماعی می دانند که هدف اصلی آن ارتقاء رفاه و امنیت در سطح جامعه است و ضرورتا به این امر می پردازد که افراد یک جامعه چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برسند. کودکان را به عنوان شهروند به گونه ای باید تربیت کرد که در فعالیت های اجتماعی محیط پیرامون خود مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف خود در تبادل جامعه عمل کنند. در این رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می دانند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به سوالاتی نظیر این که تربیت شهروندی چه نقشی در نظم اجتماعی دانش آموزان دارد کارکرد مفاهیم اموزش شهروندی ،حقوق شهروندی و... برنظم اجتماعی دانش آموزان چیست ضرورت های تربیت شهروندی چیست هدف تربیت شهروندی چیست روش پژوهش به صورت توصیفی انجام گرفت. نتیجه گیری: چنانچه نگاه دقیق تر به موضوعات تربیت دانش اموزان گردد در تحقق جامعه اسلامی ومدنی که متناسب با فرهنگ کشور ایران باشد می توان گام های بلندی را پیمود. وقتی در جامعه ای قانون مداری باشد، نظم اجتماعی نیز حاکم می شود و رفتار شهروندی نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی ان ارتقای رفاه و امنیت در سطح جامعه است؛ اگر به این هدف به صورت درست و کامل دست پیدا کنیم نظم اجتماعی نیز محقق خواهد شد.

Authors

فایزه عزیزی فارسانی

گروه مشاوره و علوم تربیتی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران