یادگیری گرایی، سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

453

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACLAW01_082

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

Abstract:

با توجه به اهمیت تکامل در حوزه های گوناگون و تبدیل شدن آن به عنوان مهم ترین هدف برای سازمان هایی که در عرصه های مختلف در رقابت با رقبای داخلی و خارجی، سعی در بهبود مستمر در عملکرد خود دارند، موضوع یادگیری تحت مفاهیمی چون یادگیری گرایی، سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی به طور روز افزون به شکل یک ضرورت مورد بحث قرار می گیرد. در دوره ای که اطلاعات بیش از هر منبعی برای سازمان پس از منابع انسانی در اولویت قرار می گیرد، عدم توجه به آن را می توان آغازی برای زوال به شمار آورد. هر یک از اصطلاحات نامبرده شده در زمینه یادگیری دارای تعاریف و ساختار در هم تنیده ای می باشند که در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای سعی شده است تا اندازه ای به آن ها پرداخته شود و وجه اشتراک و تمایز این سه عامل در سازمان بررسی گردد

Authors

الهاماحمدی
الهام احمدی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول دانشگاه یزد