نقش شایسته سالاری در سازمان

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

280

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF03_597

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

Abstract:

مفهوم یا پدیده شایسته سالاری دارای تعاریف، معانی و برداشت های گوناگونی است. انتخاب مدیر و کارکنان شایسته برایهر بخشی، موجب افزایش کارایی و بهره وری بیشتر آن مجموعه می شود. نبود شایسته سالاری در جامعه، اتلافاستعدادهای بالقوه و به تبع آن کاهش کارایی در بخش های مختلف را به دنبال دارد. شایسته سالاری به حذف افرادناکارآمد در راستای رضایت مشتریان منجر شده و نبود شایسته سالاری می تواند به حذف و یا فرار شایستگان و نارضایتیمشتریان منجر شود. بدیهی است که موضوع شایسته سالاری برای مشاغل حساس، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

Authors

زهراعسکری
زهرا عسکری

گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران

بهارهناصری
بهاره ناصری

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان، ایران