بهینه سازی ضرایب ماسکینگام در روندیابی رودخانه جاجرود

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 296

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WSEC01_010

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

Abstract:

آب منشا حیات و سرچشمه زندگی است و همواره بین تمدن بشری و آب رابطه تنگاتنگی وجود داشتهاست. به گونه ای تمدن های اولیه در مجاورت رود های بزرگ به وجود آمده اند و همگام با توسعه جوامعدنیا نیاز روز افزون به آب انسان به فکر استفاده از منابع آبی دیگر همچون آب زیر زمینی، شیرین کردن آبدریا ها و حتی مصرف مجدد آب فاضلاب ها افتاد. منابع آبی ایران بسیار محدود است و استفاده بهینه ازمنابع آب، مدیریت صحیح و مبنی بر اطلاعات جدید و کامل را می طلبد. در این مقاله سعی شده است مدلیارایه گردد که قادر است وقایع بارش جریان روزانه را بازسازی کند. در این مدل تبدیل بارندگی به رواناب،خروجی با سیستم خطی به تقلید از آمار مشاهداتی تولید می شود. ورودی سیستم شامل وقایع قطعیمشاهداتی روزانه است، شکل تابع سیستم به بزرگی خروجی بستگی دارد. ابتدا روزهایی که بارندگی در آناتفاق افتاده ، ارتفاع بارندگی و شکل تابع سیستم که منطبق با خروجی است تعیین می شود. پس از اینمرحله مدلی وقایع بارندگی را می سازد و نتایج حاصل مربوط به جریان پیک، حجم سیلاب ها و محدودههای مربوط می باشد.

Authors

غزاله رمضان

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران،موسسه آموزشی عالی آل طه، تهران، ایران

امیررضا نعمتی

گروه مهندسی عمران، موسسه غیرانتفاعی آل طه، تهران، ایران