سیطره گفتمان علم کلام در هزار و یک شب

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 389

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI06_147

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

داستانسرایی و قصهپردازی پدیدهای است که از دیرباز با زندگی بشر آمیخته و همگام با دگرگونی و بالندگی زندگی اجتماعی به حیات خود ادامه داده است. میزان تاثیر و تاثر قصه و تحولات اجتماعی و اعتقادی از یکدیگر هرچند بدیهی مینماید؛ امری چندسویه، پیچیده، ترافرهنگی، مبتنی بر گفتمان و برپایه ی تبادل گنجینه های اعتقادی و باورهای مذهبی اقوام مختلف است. کتاب هزارویک شب از نمونه ی آثار داستانی با آبشخورهای فرهنگی متعدد است که بنیانیترین آن، آموزه های اسلام و دستاوردهای مهم اسلامی همچون علم کلام است. بسیاری از افسانه های هزارویک شب، بستری برای طرح منازعات اعتقادی است؛ روایتگریهایی مبتنی بر مباحث کلامی که در خلال گفتوگوی نقش آفرینان افسانهای بروز مینماید. گستره ی طرح مباحث مذکور در مقام لفظ و معنا بسط یافته و با پیروزی حق به پایان میرسد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی و بنیانهای کلامی در نمونه داستانهایی از این مجموعه ی سترگ پرداخته شده است.

Authors

علی افضلی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

منصوره احمدی جعفری

استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه علوم انسانی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران