ارایه مدلی برای ارزیابی مبتنی بر سیستم خبره فازی در مدیریت دانش با تاکید بر مدل های روند مدیریتی در برنامه ریزی تولید

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 495

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEM03_015

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

در این مقاله با فرض قرار دادن رویکرد اقتضایی، سعی شده است، مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارایه گردد. انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش یاد شده است. انتخاب استراتژی مدیریت دانش یک مسیله تصمیم گیری است که نیاز به ملاحظه تعدادی عوامل پیچیده دارد. در ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل مختلفی در سازمان باید مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که عوامل شناسایی شده و نحوه تاثیر آنها بر استراتژی مدیریت دانش در ذات خود دارای ابهام می باشند. در این پژوهش ابتدا مروری بر مبانی نظری تحقیق در ارتباط با استراتژی های مختلف مدیریت دانش شده و عوامل تاثیر گذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش سازمانی از چارچوب ها و مدل های مفهومی موجود استخراج شده اند. به دلیل تاثیرات پویای متعددی که بر شرکت های تولیدی اثرمی گذارند، تطبیق دهی پیوسته مورد نیاز است. ابزارها و روش هایی برای پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی ایجاد شده اند. اگرچه در بیشتر موارد به دلیل نبود اطلاعات، بخصوص در محیط های استراتژیک، این ابزارها و روش ها را به سختیمی توان ارزیابی کرد. بنابراین یک چارچوب ارزیابی شبه سخت افزار حلقوی برای مدل های روند مدیریتی در این مقاله ارایه می شود، تا روندهای مختلف مدیریتی ارزیابی و بهینه سازی شوند. یک چارچوب شبیه سازی مبتنی بر سیستم خبره فازی پیشنهاد شده و یک روند ساختاریافته برای ارزیابی و بهینه سازی ارایه می شود. نمونه کاربردی در یک فرآیند برنامه ریزی تولید، روش جدید را شرح می دهد.

Authors

حسین شهبازی

دانشجوی دانشگاه مهرآستان رشته فناوری اطلاعات امنیت اطلاعات