واکاوی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در پرتو نهج البلاغه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 776

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHEMCONG01_012

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی که باعث ارتقای عملکرد سازمانها می شود، از سطح سیستم های رسمی در سازمان، فراتراست و در ادبیات مادیگرای غرب در زمینه مدیریت، دلیل تامی برای علت بروز این رفتار از سوی کارکنان ارایه نشده است. ایننوشتار با دست یازیدن به کلام امیر سخن و گنجینه گهربار نهج البلاغه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی و تحلیلنظریه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی)، پرداخته است.در یافته های این پژوهش علاوه بر شباهت هایی که از نگاهی انسان دوستانه در مولفه های رفتار شهروندی سازمانی بین ادبیاتموجود مدیریت با نهج البلاغه یافت شد دو نقطه تمایز نیز معرفی شد. یکی از تمایزات، بروز رفتار از خودگذشتگی و ایثار است ودیگری که به عنوان منشا بروز تمامی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ایفای نقش می کند، اخلاص است. اخلاص می تواندزیربنای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از نگاه اسلام علوی باشد. مدل توسعه یافته این پژوهش در انتهای آن ترسیم شده است.

Authors

رسول عباسی

عضو هییت علمی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

فرزانه جهرمی

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران