شناسایی و ارزیابی ریسک های استارتاپ های تاکسی اینترنتی با استفاده از تکنیک مدل ساختاری تفسیری ISM

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,438

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME04_111

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

یکی از استارتاپ هایی که در زمینه حمل و نقل مسافران ایجاد شده است استارتاپ تاکسی اینترنتی یا رزور تاکسی با موبایل می باشد. در این تحقیق چالش ها و ریسک های استارتاپ تاکسی اینترنتی در قالب 9 ریسک توسط خبرگان شناسایی شدند. از تکنیک مدل ساختاری تفسیری ISM برای سطح بندی و تجزیه و تحلیل ریسک ها استفاده شد. نشان داده شد که ریسک دزدی اطلاعات افراد درون شبکه در پایین ترین سطح و ریسک عدم به کارگیری سیاست لازم برای دریافت هزینه از کاربران در بالاترین سطح مدل واقع شدند. همچنین با استفاده از از این تکنیک روابط میان ریسک ها مشخص، در نهایت برای تحقیق جامع در این موضوع پیشنهادهایی از قبیل بررسی سایر حوزه های این گونه استارتاپ ها و..... ارایه شد.

Authors

جعفر قیدرخلجانی

عضو هییت علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

پیمان پرهیزگار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت پروژه دانشگاه صنعتی مالک اشت تهران

فرامرز پورقاسم گرگری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت پروژه دانشگاه صنعتی مالک اشت تهران