کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELE03_508

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

در این مقاله، یک روش ترکیب منطق فازی و کنترل کننده مدل لغزش برای کنترل مقاوم سیستم قدرت تکماشینه باس بی نهایت (SMIB) ارایه شده است. هدف از این مطالعه برای غلبه بر برخی ضعف های پایدار کننده سیستم قذرا ناذلیل (CPSS)، پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی (FPSS) و کنترل کننده مدل لغزش (SMC) است. وقتی PSS متداول به کار گرفته شده است، آن عملکرد ضعیف منجر می شود. SMC می تواند برای رسیدن به ثبات مقاوم در سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه، در حضور عدم قطعیت بزرگ، بهره سوییچینگ بالاتر مورد نیازاست، که دامنه بالاتر چترینگ تولیدکند. در این مطالعه، یک کنترل کننده منطق فازی مستقیم طراحی شده است وکنترل کننده مدل لغزشی برای جبران کردن خطاهای تقریب فازی اضافه شده است. نتایج شبیه سازی به وضوحاثربخشی و اعتبار روش ارایه شده، از لحاظ همگرایی، زمان و دقت را نشان می دهد.

Keywords:

پایدار کننده سیستم قدرت , کنترل کننده منطق فازی , کنترل مدل لغزشی , ماشین سنکرون

Authors

مصطفی شاهیجانپور

مهندسی برق قدرت ،شرکت برق منطقه ای فارس

هوشیار امیدی

مهندسی برق ،شرکت برق منطقه ای فارس

علی رهبر

مهندسی برق ،شرکت برق منطقه ای فارس