بررسی اثر بازدارندگی ترکیب آلی فنوزین بر خوردگی فولاد زنگ نزن 316 در محلول HCl 1M

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF02_017

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

تاثیر ترکیب آلی فنوزین به عنوان بازدارنده ی خوردگی فولاد 316 در محلول HCl یک مولار با استفاده از منحنی پلاریزاسیون و تکنیک های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازدهی ممانعت کننده با افزایش غلظت افزایش یافت.براساس مطالعات پلاریزاسیون مشخص شد که بازدارنده فنوزین از نوع آندی و کاتدی است. با توجه به اطلاعات امپدانس خوردگی بازدارنده روی سطح الیاژ توسط مدارمعادل آنالیز شد. جذب فنوزین روی فولاد میکروالیاژ از قوانین جذب همدمای لانگمیر تبعیت می کند. انرزی آزاد جذب بازدارنده نشان داد که بازدارنگی خوردگی فنوزین توسط فرآیند جذب فیزیکی کنترل می شود.

Authors

سیدمحمد موتاب

کارشناسی ارشد،