بررسی 2- استخلاف آزین به عنوان بازدارنده خوردگی برروی فولاد زنگ نزن 316 در محیط اسید کلریدریک 1مولار

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 258

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF02_018

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

تاثیر ترکیبات آلی فنوتیازین و فنوزین به عنوان بازدارنده ی خوردگی فولاد 316 در محلول HCl یک مولار با استفاده از منحنی پلاریزاسیون و تکنیک های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازدهی ممانعت کننده با افزایش غلظت افزایش یافت.براساس مطالعات پلاریزاسیون مشخص شد که بازدارنده فنوتیازین و فنوزین از نوع آندی و کاتدی است. با توجه به اطلاعات امپدانس خوردگی بازدارنده روی سطح الیاژ توسط مدارمعادل آنالیز شد. جذب فنوتیازین و فنوزین روی فولاد میکروالیاژاز قوانین جذب همدمای لانگمیر تبعیت می کند. انرزی آزاد جذب بازدارنده نشان داد که بازدارنگی خوردگی فنوتیازین و فنوزین توسط فرآیند جذب فیزیکی کنترل می شود

Authors

سیدمحمد موتاب

کارشناسی ارشد،