بررسی تاثیر انفجار در داخل تونل بر نشست و آسیب پذیری تونل

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 537

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCIE01_152

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

انفجارهای سطحی و نفوذی میتوانند سربار تونل و یا محیط دربرگیرنده تونل را به زوال برسانند و بار زیادی را به پوشش تونل وارد نمایند. بنابراین جهت دوام تونل میبایست بار انفجار در طراحی تونل در نظر گرفته شود تا بتواند بار حاصل از خرابی خاک و سنگ اطراف را تحمل کند. در این پژوهش تاثیر مقدار انفجار TNT در داخل کف تونل و مدول الاستیسیه خاک اطراف آن بر نشست و رفتار خاک اطراف تونل مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف محاسبه مقدار مدول الاستیسیته خاک و TNT لازم برای خرابی کامل تونل است تا تدابیر لازم جهت مقابله و کاهش آسیب انجام گیرد. با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS تونل نعل اسبی در ابعاد تونل های شهری مدل و تحلیل شده است. در نهایت مشاهده میشود که کاهش میزان TNT و افزایش مدول الاستیسیته خاک باعث کاهش جابجایی و تنش های دیواره تونل میشود.

Authors

جبرییل ابوالحسنی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز

امیررضا رضائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، گروه مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

علیرضا عباس نژاد

استادیار دانشگاه تبریز، گروه مهندسی ژیوتکنیک، دانشگاه تبریز، تبریز