عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 307

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_POKN-2-4_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

سکولاریسم یکی از ویژگی های فرهنگ، تمدن و نظام های سیاسی جهان غرب در یکی دو سده گذشته بوده است و بازتاب های بسیار فراوانی و حیات سیاسی و اجتماعی این گونه نظام ها بر جای گذاشته و به اجمال، باعث انزوای نقش مذهب و خنثی کردن حضور عینی آن در این عرصه ها شده است. اساسا سکولاریسم در ظروف زمانی و مکانی حاکمیت کلیسا و آبای آن در قرون وسطی شکل گرفت و بستر و خاستگاه ظهور آن بر ویرانه های الهیات دگماتیک و جزم اندیش و دانش ستیز مسیحیت استوار شد و عملکرد سو ارباب کلیسا به این روند شتاب خاصی بخشید. نوشتار حاضر تلاش دارد از دیدگاه های عام و کلی و همچنین دیدگاه های خاص و جزیی، به عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم و روند سکولاریزاسیون در بستر فرهنگ مسیحیت اشاره کند و آنها را به تفکیک عوامل دینی، عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی، و عوامل نظری و معرفتی تبین کند. و تاثیر این مفهوم هم پیود با لیبرالیسم را در عرصه نظری و عملی سیاست و نظام های سیاسی غرب بازکاوی کند.

Authors

بهرام اخوان کاظمی

استایار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز