امنیت سیاسی در اندیشه امام خمینی (ع)

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 935

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_POKN-5-10_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

با ظهور مطالعات نظری درباره امنیت ملی، امکان طرح امنیت در چارچوب های اندیشه سیاسی نیز فراهم شد. یکی از محو رهای برجسته اندیشه سیاسی امام خمینی( ره) جایگاه و اهمیت نظام سیاسی است که در مجموع می توان از آن با نام جایگاه نظام سیاسی تعبیر کرد. در این مقاله از این مضمون با نام امنیت سیاسی نام می بریم. پرسش اصلی مقاله این است که معنا و مرجع امنیت سیاسی در نزد امام خمینی( ره) چیست فرضیه مقاله با این عبارت بیان می شود: امام خمینی( ره) با دو مفروض، نخست، حکومت تنها ضمانت اجرای احکام اسلام و دوم، تشکیل حکومت اسلامی واجب است، بیشترین اهمیت را به اصل و جایگاه نظام سیاسی داده است.آزمون فرضیه در یک چارچوب نظری صورت می گیرد که اصلاح و تکمیل شده نظریه امنیت سیاسی بوزان است. عناصر سه گانه این نظریه تبیین و در حکم شاخص های امنیت سیاسی در تحلیل اندیشه سیاسی امام خمینی( ره) به کار می رود. با ارایه شواهدی از اندیشه امام خمینی( ره) این مهم تبیین می شود. در محور دوم مقاله، تمرکز بر تهدیدهای امنیت سیاسی است. نتایج نشان می دهد که تهدید های انسجام و امنیت نظام سیاسی به ترتیب اهمیت در درجه اول متوجه ایده دولت، سپس متوجه نهادهای سیاسی و در مرتبه سوم، متوجه پایگاه مادی دولت است.

Authors

رضا داوری اردکانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

سید رضا شاکری

عضو هییت علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی