تحلیل مفاهیم و کارکرد ارتباطات غیرکلامی در شاهنامه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 536

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLL-26-84_008

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

ارتباطات غیرکلامی را می توان جزء نشانه های تصویری به شمار آورد که امروزه برای روان شناسان و جامعه شناسان، به دلیل اهمیت آنها در انتقال معنا و تنظیم روابط بینافردی،نامیده میشود زبان بدن جایگاهی ویژه دارد. یکی از مهمترین زیرشاخه های این مبحث که درمیان همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته است. این نشانه های غیرکلامی که برخی قدمتی چندهزارساله دارند در فرهنگ ها و سنن اجتماعی اقوام گوناگون، با وجوه مشترک و گاه اختلافی، کاربرد و کارکرد فرهنگی و بلاغی دارند. روشن است هرچه بستر ادبی چنین بازنگری و رویکردی کهن تر و البته جامعتر باشد، ارزش تحلیل های آن در بازشناسی فرهنگی و اجتماعی و حتی زیبایی شناسی متون بیشتر است. بی گمان، شاهنامه فردوسی که نماینده فرهنگ و تفکر ایرانی در عصر پیشاتاریخی تا ادوار تاریخی مقارن با ظهور اسلام است می تواند بهترین ظرف بازنمایی کنش های ارتباطی برون زبانی در تاریخ فرهنگی کهن ایران باشد. چنانکه به سبب ماهیت پیشنمونی شخصیت های شاهنامه، بسیاری از نشانه های غیرکلامی آنها را نیز میتوان کهن الگوی بسیاری از کنش های رفتاری یا زبان بدن ایرانی در ساحت و هنگامه زندگی حماسی، یعنی شکل گیری هویت ملی و اجتماعی ایرانیان، محسوب کرد.در این جستار با واکاوی مفاهیم زبان بدن در کنش های غیرزبانی شخصیت های برجسته شاهنامه تلاش شده است این مفاهیم پوشیده وپیچیده فرهنگی رمزگشایی شود

Authors

سید علی قاسم زاده

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

محمدشفیع صفاری

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حسین علی نقی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)