تحلیل محتوای مقاله های دوفصلنامه تربیت اسلامی در سال های 1384-1394

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 298

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISED-12-24_008

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

هدف اصلی این نوشته، تحلیل محتوای 151 مقاله منتشر شده در 20 شماره دوفصلنامه علمی-پژوهشی تربیت اسلامی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است.یافته های پژوهش نشان داد که در هر شماره این نشریه، 7.55 مقاله منتشر شده که 80.8 درصد آنها با استفاده از روش کتابخانه ای نوشته شده بودند. 77.3 درصد از مقاله ها را نویسندگان مرد نوشته اند. بیش از 58 درصد از نویسندگان مقاله ها نیز دارای مدرک دکتری بودند. 41.7 درصد از مقاله های نوشته شده تک مولفه بودند. در بین دانشگاه ها نیز دانشگاه اصفهان با 40 مقاله، پژوهشگاه حوزه دانشگاه با 30 مقاله و دانشگاه تهران با 23 مقاله بیشترین سهم را در انتشار مقاله های این نشریه عهده دار بودند. از میان موضوعات مختلف مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی نیز 22 درصد مقاله های منتشر شده مربوط به حیطه ها و ابعاد تعلیم و تربیت اسلامی هستند.

Authors

مهدی محمدی

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

معصومه حسن خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه تهران

معصومه امید

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم