مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 418

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-8-2_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

تحقیق در حوزه قابلیت های پویا به عنوان یک حوزه تحقیقی در مرحله اولیه قرار دارد و سوالات تحقیقی زیادی در این حوزه مطرح است. یک گام ضروری برای تبدیل چارچوب قابلیت های پویا به یک نظریه، مشخص کردن مجموعه ای از قوانین حاکم بر روابط بین متغیرهای سازنده است. یکی از مهم ترین ارتباطات در این حوزه، ارتباط بین قابلیت های پویا و عملکرد است. از طرفی سازوکارهایی که توسط آن قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت اثر می گذارد به خوبی درک نشده است. در این مقاله با استفاده از داده های حاصل از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قابلیت های پویا را به صورت یک سازه سلسله مراتبی با سه قابلیت درک، استفاده از فرصت ها و شکل دهی مجدد منابع طراحی کردیم. آنگاه مدل سازی مسیری ساختاری برای بررسی روابط بین قابلیت های پویا و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که قابلیت های پویا به طور غیر مستقیم و از طریق قابلیت های عملیاتی بر عملکرد شرکت اثرگذار است. به علاوه رابطه مستقیم قابلیت های پویا و عملکرد معنادار نمی باشد

Keywords:

قابلیت های پویا , قابلیت درک , قابلیت استفاده از فرصتها , قابلیت شکل دهی مجدد , قابلیت های عملیاتی , عملکرد

Authors

مریم نکویی زاده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

سیدمحمود حسینی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

منیژه قره چه

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

عباسعلی حاجی کریمی

دانشیار بازنشته دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی