تبیین مبانی انسان شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی با تاکید بر نظرات علامه طباطبایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 483

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-11-2_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

این پژوهش در صدد تبیین نگاه اسلامی به انسان بر اساس نظریات علامه طباطبایی (ه) و نقش آن در راستای شکل گیری مدیریت منابع انسانی اسلامی است. داده های این تحقیق که با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است با روش تحلیل مضمون، بررسی شده و شبکه مضامین در دو حوزه انسان شناسی مدیریت منابع انسانی رایج و انسان شناسی علامه طباطبایی ترسیم گردیده است. سپس با روش تحلیلی استدلالی، مضامین استنباط شده از اندیشه های علامه طباطبایی (ه) در چهار دسته با گزاره های استنباط شده از متون مدیریت منابع انسانی نسبت سنجی شده که عبارتند از: 1- گزاره های تاسیسی بدیع، 2- گزاره های تایید کننده، | 3- گزاره های تاسیسی متضاد، - گزاره های تکمیل کننده . یافته های این پژوهش نشان می دهد که از منظر انسان شناسی علامه طباطبایی (ه) نگاه مکاتب مدیریت منابع انسانی به انسان اعم از هزینه ای، منبعی و سرمایه ای، اولا در بعد دوم از زاویه تحلیل ماهوی بوده و ثانیا در همین بعد نیز از ساحت طبیعت مادی انسان فراتر نرفته است. در نتیجه زاویه تحلیل وجودی و نیز بعد اول و سوم از زاویه تحلیل ماهوی انسان، دارای قابلیت ممتازی جهت ارتقای نظام های مدیریت منابع انسانی رایج می باشند

Authors

احسان رحیمی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم

اسداله گنجعلی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق ع