روندهای تاثیرگذار بر آینده دانشگاه امام صادق (ع)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 536

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-11-2_004

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

امروزه دانشگاه ها و از جمله دانشگاه امام صادق (ع) در مقطعی حساس و سراسر تغییر قرار دارند. فهم تغییر نیازمند ابزارهایی مانند تفکر روندی است. چرا که روندها حکایت از شرایطی دارند که احتمالا باید در سال های آینده با آنها دست و پنجه نرم کرد. پژوهش حاضر به شناسایی و توصیف روندهای تاثیرگذار بر آینده دانشگاه امام صادق (ع) پرداخته است. این روندها در سه لایه دیده شده اند: 1. روندهای آموزش عالی جهانی 2. روندهای خاص آموزش عالی ایران 3. روندهای خاص دانشگاه امام صادق (ع). روش این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است. بدین منظور پس از بررسی اسناد، جهت شناسایی روندهای جهانی و ملی تاثیرگذار بر دانشگاه ها به مصاحبه با خبرگان پرداخته شد. پس از آن روندهای شناسایی شده با طراحی و توزیع پرسشنامه ای، اعتباریابی شدند و 25 روند در این دو سطح تایید شد. از طرفی با دست های دیگر از مصاحبه ها، روندهای خاص دانشگاه امام صادق (ع ) شناسایی شد. سپس با طراحی و توزیع پرسشنامه دوم، روندهای خاص این دانشگاه نیز اعتباریابی شدند. در نهایت، روندهای تایید شده، متشکل از 20 روند جهانی، 5 روند خاص ملی و 8 روند خاص دانشگاه امام صادق (ع) در شش دسته تقسیم بندی شدند که عبارتند از: 1. روندهای علمی و پژوهشی؛ 2. روندهای آموزش و یادگیری؛ 3. روندهای مدیریتی؛ 4. روندهای مالی؛ 5. روندهای عرضه و تقاضا و جمعیت شناختی؛ 6. روندهای فرهنگی و تربیتی. همچنین جهت ایجاد فهم مشترک و جلوگیری از کژتابی های احتمالی، توصیف مختصری از این روندها ارایه گردید. نتایج این پژوهش، به منزله نقش های کلی از تحولات دانشگاه امام صادق (ع) و محیط تخصصی آن می باشد

Authors

مصطفی مطلبی کربکندی

دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس

غلامرضا گودرزی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق

عبدالرحیم پدرام

دکتری آینده پژوهی و پژوهشگر مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی.