کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی (VaR)، در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 445

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-11-2_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

موسسات مالی با ریسک های متفاوتی روبه رو هستند که در این میان، ریسک بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که محاسبه و کنترل این ریسک نقش عمده ای را در موفقیت موسسات مالی و سرمایه گذاران، ایفا می کند. در این پژوهش از میان معیارها و روش های متفاوتی که برای اندازه گیری ریسک بازار وجود دارد، از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی استفاده شده است. داده های این پژوهش شامل قیمت روزانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران، طی سال 1392 است. ابتدا بازده قیمتی روزانه سهام هر یک از شرکت ها محاسبه شده و با استفاده از شیوه وزندهی برابر، یک پرتفوی اصلی و 50 پرتفوی فرعی تشکیل گردید. در ادامه با استفاده از آزمونهای نیکویی برازش، توزیع واقعی پرتفوی ها مشخص گردید. برای پر تفوی های تشکیل شده ابتدا ارزش در معرض خطر (VaR) و در راستای آن ارزش در معرض خطر تفاضلی (IVaR)، با استفاده از رویکرد پیشین و پسین، محاسبه شد. در پایان با توجه به تاثیر هر سهم در کاهش ریسک پرتفوی، سهام های بهینه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی (IVaR) به خوبی می توان تاثیر هر سهم را در ایجاد ریسک پرتفوی، شناسایی نمود

Keywords:

ارزش در معرض خطر , ارزش در معرض خطر تفاضلی , رویکرد پیشین و پسین , بورس اوراق بهادار تهران (Comment U2).

Authors

سمانه دهقان منشادی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی و مدرس دانشگاه علم و هنر

محمدحسین عبدالرحیمیان

عضو هیات علمی دانشگاه میبد