مطالعه عددی تاثیر زبری بر ضرایب برآ و پسای جریان آشفته حول دو استوانه چرخان پشت سرهم

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 329

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICESIT01_262

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر زبری بر ضرایب برآ و پسای جریان آشفته و پایا روی دو استوانه ی چرخان پشت سرهم در اعداد رینولدز 2000 و 10000، آهنگ چرخش های از صفر تا 1/5 و زبری های 0 تا 3 سانتی متر پرداخته شده است. نتایج نشان داد که با افزایش نرخ آهنگ چرخش ضریب پسای استوانه ی اول کاهش و استوانه ی دوم افزایش و قدر مطلق نیروی برآ افزایش می یابد. با افزایش زیری ضریب پسای استوانه ها کاهش می یابد، ضریب پسا روی استوانه ی دوم با افزایش زبری به دلیل کمتر شدن ضخامت ناحیه ی ویک و گردابه های پشت استوانه ی اول و قرار گرفتن در ناحیه ی پر فشارتر افزایش می یابد، هم چنین با افزایش زبری ضریب برآی استوانه ها کاهش می یابد و در نهایت هر چه آهنگ چرخش بیشتر می شود میزان مکش در قسمت پایین استوانه بیشتر می شود و با افزایش آهنگ چرخش جریان به حالت غیر لزج و ایده آل نزدیک تر می شود.

Authors

میلاد قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

علیرضا تهور

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، ایران