مفهوم ریسک و بررسی تحلیلی ارزیابی ریسک به روش های JSA ، HAZOP و FMEA

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 605

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBGCONF05_010

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

Abstract:

افزایش تنوع و شدت حوادث شغلی و بیماری های ناشی از کار، از جمله پیامدهای نامطلوبی هستند که با گسترش صنایع و فن آوری های مدرن،زندگی انسان و بویژه کارکنان را مورد تهدید قرار داده است.برای پیشگیری از این صدمات و کشف مخاطراتی که منجر به بروز حوادث می شوند و نیز تحلیل ریسک واحدهای صنعتی، به تدابیر خاص و روش های سیستماتیکی نیاز است تا با شناسایی عمده عوامل، به کاهش حوادث کمک نماید. روش های ارزیابی ریسک زیادی از قبیل ارزیابی مقدماتی خطر،آنالیز پرسش، درخت خطا، آنالیز ایمنی شغلی، ویلیام فاین و . . .توسعه یافته اند. نظر به اینکه انتخاب درست روش شناسایی ریسک به کارایی روش انتخابی و تعیین دقیق ریسک ها می انجامد در این پژوهش ابتدا به کلیات مفهوم ارزیابی و مدیریت ریسک پرداخته می شود و سپس روش های FMEA ،JSA ،HAZOP بعنوان مرسوم ترین روش های مورد استفاده جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد

Authors

محسن جنانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،شرکت پتروشیمی رازی ،بندرامام خمینی ،ایران

عبدالرضا ایروانی

کارشناسی مهندسی شیمی،شرکت پتروشیمی رازی، بندرامام خمینی، ایران