ساخت نمونه های آزمایشگاهی سطوح یخگریز و آبگریز-مناسب برای کاربردهایی هوایی و دریایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 573

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICME15_112

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

Abstract:

سطوح ابر آبگریز کاربردهای گستردهای در صنعت هوافضا و صنایع دریایی، سطوح ضد یخ زدگی برای استفاده در بال هواپیما، سطوح ضد مه، سطوح خود تمیز شونده و سطوح ضد رسوب دارند. در این پژوهش از یک فرآیند دو مرحله ای برای ایجاد خاصیت ابر آبگریزی روی سطح مس استفاده شده است. ابتدا زبری هایی در مقیاس میکرو- نانو با استفاده از روش اکسیداسیون بر روی سطح ایجاد شده است. شکل و ساختار میکرو-نانو ساختارها با عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس برایکاهش انرژی سطحی، نمونه ها در محلول 1- اکتادسیل مرکاپتان و اتانول در زمان های مشخص غوطه ور شدند. اثر پارامترهایی نظیر مدت زمان اکسیداسیون و زمان غوطه وری نمونه ها در محلول آبگریزکننده با غلظت- های مختلف بر روی میزان آبگریزی سطح بررسی شده است. در ادامه رفتار ضدیخ زدگی سطوح ابرآبگریز ساخته شده نیز مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده گردید که زمان یخ زدگی سطح ابرآبگریز شده در مقایسه با نمونه معمولی به طور قابل توجهی بیشتر است. ضمن اینکه نتایج نشان می داد که قطره های یخ زده برو روی سطوح ابر آبگریز به صورت ساختارهای گنبدی تماس کمتر تغییر شکل می دهند.

Authors

حمیدرضا طالش بهرامی

دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

حمید صفاری

دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

علیرضا عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران