مساله مسیریابی با امتیازات وابسته به توالی

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

303

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC15_290

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

Abstract:

در این پژوهش، یک مدل جدید از مساله برنامه ریزی سفر شخصی توربست ارایه شده است که در آن، توریست بر اساس علاقه مند است حتی المکان از نقاط دارای ویژگی های یکسان، کمتر بازدید نماید. ابتدا مساله به صورت یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح غیر خطی مدل توسط GAMS پیاده سازی شده است. سپس مدل ارایه شده خطی سازی توسط CPLEX اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد زمان های حل توسط این مدل، نسبت به مدل مسیریابی کلاسیک بالاتر می باشد. همچنین، زمان های حل برای مدل خطی به مراتب از مدل غیر خطی کمتر بوده است. بعلاوه در ادامه، یک روش حل متاهیوریستیک با ترکیب الگوریتم شبیه سازی تبرید الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر برای حل نمونه های بزرگتر ارایه در زبان ++C پیاده سازی شده است. در نهایت، نتایج جواب های CPLEX با الگوریتم پیشنهادی، مقایسه شده اند.

Keywords:

مساله مسیریابی , طراحی سفر توریست , برنامه ریزی عدد صحیح غیر خطی , فهرست بازدید , امتیازات وابسته به توالی

Authors

حسینجندقی
حسین جندقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علیدیوسالار
علی دیوسالار

استاد یار مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سعیدامامی
سعید امامی

استاد یار مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل