شیوع بیماری تب آفریقایی خوک در بین گرازهای وحشی در ایران

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,476

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0462

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

Abstract:

تب آفریقایی خوک (ASF، بیماریی هموراژیک بسیار کشنده واگیردار خوک های اهلی است که به عنوان یک بیماری قابل گزارش طبقه بندی گردیده عامل آن ASFV یک ویروس بزرگ پوشش دار با ژنوم DNAدو رشته ای است. انتقال ویروس به چرخه ویروسی (اهلی وحشی)، بین کنه های نرم از جنس اورنیتودروس به عنوان مخزن خوک سانان به عنوان میزبان بستگی دارد.در دی ماه 1387، بیماری کشنده ای در بین گراز های وحشی نواحی شمال غربی ایران شیوع پیدا کرد که منجر به تلف شدن تعدادی زیادی از این گرازها گردید. سه مورد از گراز تلف شده به طور کلاسیک کالبدگشایی تغییرات ماکروسکوپیک بافت ها به دقت ثبت نمونه های بافتی مناسب از تمامی بافت های بدن، برای مطالعه میکروسکوپیک انجام آزمایش های مولکولی برداشته شد. در کالبدگشایی، ترشحات موکوسی چرکی از چشم بینی، خونریزی های پتشی اکی موز در پرده های سروزی مخاطی، مثانه، میوکارد، عقده های لنفاوی محیطی، لوزه ها، پرخونی ادم ریه ها، بزرگ شدگی طحال، خونریزی های هماتوم مانند در عقده های لنفاوی احشایی، خونریزی پتشی در زیر کپسول کلیه ها آنتریت هموراژیک شدید جلب توجه می کرد. دیواره روده ضخیم متورم محتویات روده ای آبکی خون آلود بود. در مطالعه هیستوپاتولوژیک، پرخونی ادم همراه با خونریزی های کانونی ترومبوس های کوچک فیبرینی در بسیاری از بافت ها بویژه در ریه ها، ضخیم شدن دیواره آلویول ها همراه با انفیلتراسیون لنفوسیت ها، خونریزی های متعدد ناحیه قشری کلیه ترومبوس متعدد در کلافه مویرگی گلومرولها، ادم خونریزی دور عروقی، ندول های گلیال لپتومننژیت وآنسفالیت غیر چرکی التهاب هموراژیک عقده های لنفاوی همراه با تکه تکه شده شدید هسته (کاریورکسی) لنفوسیت ها یا تخلیه این سلول ها قابل توجه بود. ویروس تب آفریقایی خوک ASFV، در تمام نمونه های بافتی گراز ها توسط PCR PCR Qualitative Real-Time تشخیص داده شد. همچنین آنالیز محصولات صشغ بعد از توالی سازی حاکی از آن بود که شباهت آنها با سایر منابع توالی های گزارش شده، به بیش از %90 می رسید.این ضایعات بعنوان ضایعات پاتوگونومونیک بیماری ASFدر نظر گرفته می شود. بهرحال گرازها، به شکل حاد بیماری مبتلا تلف شده بودند. از آنجا که هیچ واکسنی برای مقابله با ASF وجود ندارد تشخیص سریع محل وقوع بیماری برای کنترل بسیار آن مفید خواهد بود.

Authors

جواد اشرفی هلان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

پونه رحیمی

انستیتو پاستور ایران

امیر سهرابی

انستیتو پاستور ایران

رزیتا عدالت

انستیتو پاستور ایران