تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های ترکیبی یادگیری ماشین

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 544

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SASTECH09_112

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

Abstract:

با توجه به رشد فوق العاده خدمات مبتنی بر شبکه، تشخیص نفوذ به عنوان یک روش مهم جهت ارتقاء امنیت شبکه معرفی شده است. در سیستم های تشخیص نفوذ، نفوذهای غیرمجاز به شبکه با توجه به الگوریتمهای خاص تشخیص دادهشده آنها را به کاربر اطلاع میدهد. بطورکلی این الگوریتمها به دو دسته تشخیص سوءاستفاده آنومالی تقسیم می شود. در این مقاله به ارایه یک روش ترکیبی یادگیری ماشین به منظور تشخیص نفوذ در شبکه میپردازد. روش ترکیبی ارایه شده در این مقاله مبتنی بر مفهوم کاهش ابعاد الگوریتم های درخت تصمیم روشهای ترکیبی بوده از دقت 97,19 درصدی برخوردار است. همچنین مجموعه داده به کار گرفته شده در این مقاله مجموعه داده NSL-KDD می باشد که نسبت به مجموعه داده های دیگر که برای سیستم های تشخیص نفوذ استفاده میشود از رکوردهای واقعی تری برخوردار است.

Keywords:

الگوریتم های یادگیری ماشین , سیستم های تشخیص نفوذ , داده کاوی , درخت تصمیم

Authors

محمد خدایار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه کامپیوتر، فارس، ایران

علیرضا عصاره

دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران