تاثیر کار سرد دمای آنیل میانی بر ریزساختار سختی آلیاژ آلومینیم 5083

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 457

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES12_160

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

Abstract:

آلیاژ کارپذیر 5083 یک آلیاژ پرکاربرد از آلیاژهای آلومینیم سری 5000، با مقاومت به خوردگی مطلوب، قابلیت جوشکاری عالی صافی سطح مناسب است که منجر به کاربرد وسیع این آلیاژ در صنایع دریایی هوایی شده است. یکی از مشکلات آلیاژهای این گروه عدم امکان انجام عملیات حرارتی رسوب سختی روی آنها است؛ به همین دلیل به منظور استحکام دهی این آلیاژها از مکانیزم های کارسختی ایجاد محلول جامد استفاده می شود. از اهداف این پژوهش بررسی تولید ورق های با ضخامت نازک است. در این تحقیق تاثیر میزان کار مکانیکی دمای آنیل میانی بر ریزساختار سختی آلیاژ 5083 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور نمونه هایی با ضخامت 11/5 میلی متر آماده شد عملیات آنیل اولیه در دمای 350°C روی آنها انجام شد؛ سپس نمونه های متمایز چهارگانه به میزان 10، 20، 30 40 درصد تحت کار سرد قرار گرفتند. پس از آن دمای آنیل میانی مربوط به هریک از نمونه های چهارگانه تعیین شد. در ادامه انجام سیکل های متوالی کار سرد آنیل میانی مربوط به هریک از نمونه ها تا رسیدن به ضخامت 1/5 میلی متر ادامه پیدا کرد. در انتها ریزساختار سختی نمونه های تولید شده با ضخامت نازک مورد ارزیابی قرار گرفت مشخص شد با افزایش میزان کارسرد سختی نمونه ها افزایش متوسط اندازه دانه در آنها کاهش می یابد.

Authors

امیرعباس عابدینی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه علم صنعت ایران

حسین احمدی درمنی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه علم صنعت ایران

سعید شبستری

استاد، دانشکده مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه علم صنعت ایران

صابر فرمانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه علم صنعت ایران