بررسی تحلیلی تجربه کشور روسیه در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی:(CSR )درس هایی از گذار اقتصاد دستوری به اقتصاد بازاری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 456

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC03_094

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398

Abstract:

شکی نیست که شرکت های روسی بزرگ از نمادها مفاهیم سنتی CSR آگاه هستند. تاکید شرکت های روسی در مورد CSRعمدتا، بر مسایل داخلی است. تاکنون، توجه کمی به مسایل گرمایش جهانی، حفاظت از محیط زیست، تجارت منصفانه، یا تاثیرات کربنی فعالیت های تجاری، داده شده است. بکارگیری CSR بوسیله شرکت های روسی در حوزه های مختلف،عمدتا از جانب شرکت های فعال در صنایع مادر که در آن خارجیان سرمایه گذاری عمده دارند، بوده است. با این حال، تنها سطح متعادلی از توجه به استانداردهای ملی وجود دارد در نتیجه گزارشگری دولتی طبق استانداردهای سازمان های بین المللی در روسیه کم است. تدریس تعلیم CSR به تیم های مدیریت توسعه سرعت یافته است CSR برای مدیران روسی، به هیچ وجه یک مفهوم خارجی بیگانه نیست. مسیولیت اجتماعی شرکتی در روسیه در پاسخ به تاریخ سیاست این کشور به وجود آمده است. اینگونه، الگوی بسیار متفاوت با الگوی دیگر کشورهای غیر سوسیالیستی دنبال کرد. با در نظر گرفتن این حقیقت که اقتصاد بازاری روسیه هنوز بسیار جدید است، پیاده سازی CSR، مثل پیاده سازی مدیریت شرکتی، هنوز یک پوسته نازک اما در حال ضخیم شدن است کهعمدتا در شرکت های بزرگی که یک پروفایل بین المللی دارند یا تحت تاثیر دولت جهت مشارکت در فعالیت های CSR قرار گرفته اند، رخ می دهد.

Authors

سیدامین منصوری

عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمرتضی افقه

عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز