بررسی تحلیلی تجربه کشور ایتالیا در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی :(CSR) مطالعه مورد شرکت سباف

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 436

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC03_095

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398

Abstract:

سباف یک گروه تجاری تولیدی مدیریت شده توسط یک خانواده است. سباف مدیریت شرکتی خوب را به عنوان قسمتی از شیوه کلی خود برای مسیولیت اجتماعی در نظر می گیرد بنابراین تصمیم گرفته شد که در بورس اوراق بهادار ایتالیا در بخش به اصطلاح STAR، فهرست شود. این فهرست شامل شاخص Kempen SNS SRI همچنین فهرستی از شرکت هایی است که در آنها سرمایه های اخلاقی که هماهنگ با ارزیابی Ethibel هستند می توانند سرمایه گذاری کنند. سباف از روش سه خط آخر TBL)در فعالیت ها گزارشگری استفاده می کند در نتیجه این امر به میزان زیادی از زمان اولین پیاده سازی خود در سال 2000، بهبود یافته است. از سال 2005، این شرکت گزارشگری مالی را با گزارشگری اجتماعی محیط زیست محیط، در یک گزارش سالانه تلفیق کرد. این گزارش سه خط آخر یکپارچه، نقشی دوگانه ایفاء می کند: اول اینکه به شرکت سباف کمک می کند تا عملکرد مالی، اجتماعی زیست محیطی خود را از طریق چندین شاخص عملکردی نظارت کند دوم اینکه، ارتباطات سباف با ذینفعان خود را تقویت می بخشد. بنابراین، شواهد به دست آمده از مطالعه موردی سباف بنظر می رسد با دیدگاه به اصطلاح نظریه سهام روشن شرکت (ینسن 2002، که بر طبق آن مدیریت ارشد، ارزش شرکتی درازمدت کل را با روابط شرکت با همه حوزه های مهم دنبال می کند، هماهنگی همخوانی داشته باشد.

Authors

سیدامین منصوری

عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمرتضی افقه

عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز