واکاوی عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 206

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP12_106

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

Abstract:

برای همه ما و به خصوص نسل جوان دانشگاهی، ضروری ترین حرکت، تحلیل جامع از وضعیت و موقعیت عمومی انلاق و حکومت اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی عدالت اجتماعی و قسط را هدیه آورد و تمامی زوایای جامعه، از کوچک و بزرگ و دور و نزدیک پر شد از شعارها و آرمان ها و ارزش های که گرایش و حرکت در جهت رفع محرومیت، مبارزه با تبعیض و دفاع از مستضعفین را تشویق و ترغیب می کردند. توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده، پایداری در آن گرو تامین رفاه نسبی، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است، در واقع توسعه پایدار مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه به وجود فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است. عدالت برای جامعه ای که می خواهد پایه های حکومتی و مناسبات اجتماعی خود را بر مبنای دینی و دستورات الهی پایه گذاری کند، بسیار ضروری می باشد. نابرابری اجتماعی و استمرار فاصله طبقاتی یکی از معضلات جوامع بشری است. برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت به تلاش و مجاهدت در عرصه های مخالف نیاز است که هرکس به سهم خود گامی در این مسیر سخت بردارد که شاهد کاهش هرچه بشتر فاصله طبقات باشیم و به عدالت اجتماعی دست یابیم. باتوجه به ماهیت کیفی پژوهش گردآوری داده ها در این روش به صورت باز و به شکل مطالعه اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفت. بر این اساس در این پژوهش با بررسی ابعاد و جوانب مختلف موضوع، ابتدا به بررسی نظام طبقاتی از منظر اسلام، رابطه عدالت و تقوی، رابطه نابرابری و عدالت و سرانجام به واکاوی عدالت اجتماعی در حکومت علوی، جمهوری اسلامی ایران و حکومت مهدوی پرداخته ایم.

Keywords:

عدالت اجتماعی , شکاف طبقاتی , انقلاب اسلامیف حکومت علوی , حکومت مهدوی

Authors

حامد علی زاده

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز گروه علوم تربیتی و روانشناسی شیراز ایران