ارزیابی اثر احداث سدهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر توسعه کشاورزی در مناطق پایین دست آنها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 884

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRM07_310

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

Abstract:

برآورد تغییرات وسعت اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با توجه به کاهش چشمگیر سطح دریاچه در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از محصولات آمادهکاربری اراضی MODIS و تصاویر Landsat ، نرخ تغییرات اراضی کشت آبی حوضه دریاچه ارومیه طی سال های قبل و بعد از احداث سدهای مهم حوضه برآورد شده است. سدهای مورد بررسی در این مطالعه شامل شش سد شهرچای، حسنلو، زولا، علویان، قلعه چای و ساروق می باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش سدهای حوضه دریاچه ارومیه در توسعه کشاورزی این منطقه می پردازد و نتایج نشان می دهد که تامین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه به افزایش سطح زیرکشت، منجر شده است. الگوی مکانی تغییرات اراضی کشاورزی در سال های مختلف نشانگر افزایش اراضی زیرکشت آبی در پایین دست سدهای شهرچای، حسنلو، قلعه چای و ساروق است و سد ساروق بیشترین مقدار تغییرات را دارا می باشد. همچنین بررسی تغییرات زمانی NDVI برای اراضی پایین دست سد علویان حاکی از کاهش این تغییرات در دهه 90 میلادی است. در مورد سد زولا نیز هرچند محصول آماده کاربری اراضی MODIS کاهش اراضی کشت را نشان می دهد، ولی شاخص NDVI افزایش اراضی که پتانسیل کشت آبی دارند را بیان می کند.

Authors

مسعود تجریشی

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف و رییس مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف ( RSRC )

محسن قلیزاده

کارشناس مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف ( RSRC)

مرسده طاهری

کارشناس مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف (RSRC)