بررسی فرونشست زمین با استفاده از تصاویر ماهواره SENTINEL به روش های جدید PS-InSAR (نرم افزار SARPIROZ )

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,207

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRM07_370

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

Abstract:

وقوع پدیده ی تغییر شکل در مناطق شهری مشکلات بسیاری ازجمله صدمات زیرساختی و زیان های اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ که اندازه گیری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با ورود ماهواره هایراداری در دهه ی 1990 م، تکنیک تداخل سنجی راداری، به عنوان ابزاری مفید در پایش جابجایی های سطح زمین، شناخته شده است. این تکنیک از نظر صرفه جویی در هزینه و زمان در مقایسه با روش های دیگر از قابلیت بالایی برخوردار است. ناهمبستگی مکانی و زمانی تصاویر راداری، استفاده از روش تداخل سنجی سنتی را به منظور پایش جابجایی سطح زمین محدود می کنند. از این رو، روش های تداخل سنجی مبتنی بر پراکنشگرهای دایمی معرفی شده اند . از آنجایی که ناهمبستگی زمانی و مکانی برای تکنیک های مبتنی بر پراکنشگرهای دایم محدودیت محسوب نمی شوند، می توان از تمامی تصاویر SAR در دسترس با فواصل زمانی طولانی استفاده و یک پدیده ی جابجایی را در یک بازه ی زمانی طولانی بررسی کرد. در این راستا با استفاده از این روش و با نرم افزار جدید SARPROZ ، فرونشست بخشی از منطقه جنوب تهران، در بازه زمانی 2 ساله محاسبه شد. پیاده سازی ها بر روی تصاویر ماهواره 1A- SENTINEL انجام شد. نتایج نشان دهنده مقدار قابل توجه فرونشست سالیانه در حدود 18 سانتیمتر بود. این مورد می تواند به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرمینی برای اهداف شرب و کشاورزی در این منطقه باشد.

Authors

فاطمه عابد

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مجید رحیم زادگان

استادیار گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی