رفع گسترش پیکسلی در رمزنگاری بصری (k,n) تصاویر رنگی RGB با به کارگیری اشتراک ویژه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 289

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MHCONF03_066

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

Abstract:

با رشد روزافزون برنامه های کاربردی اینترنتی و کاربران شبکه، پردازش تصاویر دیجیتال از طریق اینترنت بسیار آسیبپذیر شده است. به منظور به اشتراک گذاشتن یک سری اطلاعات مخفی تصویری در میان گروهی از کاربران، از روش رمزنگاری بصری استفاده میشود. هدف از رمزنگاری بصری تصاویر، رمزنگاری و رمزگشایی سریع بدون محاسبات پیچیده است. یکی از چند تکنیک رایج در رمزنگاری بصری طرح (k,n) است. برای به رمز درآوردن یک تصویر n اشتراک تولید میشود و برای رمزگشایی تصویر باید حداقل k اشتراک با هم ترکیب شوند. مشکلات رایج سیستمهای موجود این است که اولا در برابر کاربر مهاجم (هکر(1 از ایمنی کامل برخوردار نیستند و مهاجم میتواند با کمتر از k اشتراک تصویر اصلی را بازیابی کند. ثانیا کیفیت تصویر رمزگشایی شده بدلیل گسترش پیکسلی کیفیت مطلوبی ندارد. سیستم پیشنهادی برای بهبود این مشکلات، بکارگیری اشتراک ویژه است، که بازیابی تصویر اصلی را زمانی امکانپذیر میسازد که در دسترس باشد. رمزگشایی با ترکیب k اشتراک و نبود اشتراک ویژه، اطلاعاتی از تصویر اصلی را نشان نخواهد داد.

Authors

مسعود اسحاق تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان، دانشکده برق و کامپیوتر

سعید مظفری

استادیار گروه برق دانشگاه سمنان، دانشکده برق و کامپیوتر