بررسی تاثیر تغییر کاربری بر معماری داخلی خانه تاریخی بهنام به فضای آموزشی (دانشکده معماری)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,616

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_1214

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

Abstract:

بناهای مسکونی متعددی در شهر تاریخی تبریز وجود دارند که علیرغم دارا بودن ارزش های اجتماعی، زیبایی شناختی، هنری، فرهنگی، علمی یا مذهبی، بنا به دلایل مختلف کاربرد خود را از دست داده و فرسوده شده اند. که در صورت عدم اقدام موثر در حفاظت و مرمت آن ها، در معرض خطر نابودی قرار می گیرند. این نوشتار، بررسی تغییر کاربری سازگار یک نمونه بنای تاریخی مسکونی شاخص می پردازد. معماری داخلی خانه بهنام در بافت قدیم تبریز به لحاظ انعطاف پذیری مفهوم کاربردی برای استفاده بهینه از فضای داخلی مسکونی را داراست، در حال حاضر به یک دانشکده تبدیل شده است که توانسته با تغییر کاربری سازگار به نیازهای معاصر پاسخگو باشد. این پژوهش به مقایسه بررسی کاربری قدیم و امروز بنای حاضر می پردازد. این تحقیق از حیث نوع، با توجه به اهداف آن کاربردی است؛ و از حیث راهبرد تحقیقی با توجه به مبنای تفسیری استنتاجی و نوع مستندات مورد استفاده، از نوع تفسیری – تاریخی است .از راهبرد کیفی در مدل سازی و ارایه مدل های مفهومی با استفاده از شیوه مدلینگ ARP استفاده شده است.

Authors

محمد دبدبه

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران -

امیر حسین فرحی نیا

گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران -