بررسی تطبیقی معیارهای مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند شهری با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 489

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_2129

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

Abstract:

مروری بر وضعیت محیط زیستی کنونی جهان حاکی از آن است که نه تنها اثرات مخرب انسانی و محیط زیست کاهش پیدا نکرده بلکه مسایل حاد تری مانند آلودگیهای منابع آب و خاک، کاهش تنوع زیستی و غیره بروز نموده است. یکی از بارزترین اثرات توسعه شهری بر مسایل محیط زیستی ناشی از پسماند تولید شده در مناطق شهری می باشد. کاهش هزینه های خدماتی و اثرات مخرب زیست محیطی و افزایش رضایت شهروندان از مسایل قابل اهمیت در مدیریت پسماند می باشد. در این میان ایستگاههای انتقال، به عنوان واسط بین بخش جمع آوری و حمل پسماند تا محل دفع نهایی، نقشی مهم در سیستم مدیریت پسماند شهری ایفا میکنند.ایستگاههای انتقال پسماند شهری زمانی احداث میشوند که فاصله محل دفن یا سایر تاسیسات مربوط به نظام مدیریت پسماند از نقاط تولید پسماند زیاد باشد. این ایستگاه ها برای جلوگیری از رفت و آمد مستقیم ماشین آلات حمل پسماند که سبب اعمال هزینه رفت و آمدو ایجاد ترافیک و آلودگی های محیط زیست می شوند. بنابراین مکانیابی ایستگاههای انتقال پسماند شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه ابتدا به بررسی معیارهای مکان یابی تدوین شده در دو سطح ملی و بین المللی می پردازیم و سپس مقایسه تطبیقی بین دو دسته معیار های موجود انجام می گیردو نقاط ضعف و قوت هر دو گروه بررسی میشود.

Authors

آذر واعظی هیر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست،دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران ،

علی دریابیگی زند

استادیار ،دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،