سنتز لایه های نازک سولفید مس به روش CBD بهبود یافته

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCES06_005

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

Abstract:

یکی از چالش های مهم در زمینه سلول های خورشیدی پیدا کردن مواد نیمه هادی با شکاف باند مناسب و ضریب جذب بالا می باشد. سولفید مس نیمه رسانا ی نوع p، با باند گپ مستقیم 2.2 الکترون ولت است. و کارایی زیادی در صنعت فتوولتاییک، کاتالیستی، سل های جاذب و ... دارد. در این مطالعه نانو ذرات و لایه های نازک نانو ساختار سولفید مس بر روی زیر لایه های شیشه ای به روش رسوب گذاری محلول شیمیایی آبی و با استفاده از مواد با سمیت کمتر انجام گرفت. اثر زمان واکنش بر خواص نوری، پهنای باند گپ و هم چنین اندازه نانو ذرات لایه نشانی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش اشعه ایکس (XRD)، نشان داد که سولفید روی حاصل از لایه نشانی ساختارهگزاگونال داشته واندازه نانو ذرات در حدود 20.3 نانومتر میباشد. داده های حاصل از طیف سنجی UV-Vis، بیانگر افزایش میزان جذب لایه ها با افزایش زمان و هم چنین کاهش باند گپ (2.51-2.21) می شود.

Authors

نرجس سیف پور

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

علیرضا گودرزی

گروه پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران